Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Home

Welkom bij Acare Thuiszorg

Acare Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die oog heeft voor de cliënt. Uw wens en behoefte staan centraal bij het invullen van uw zorgvraag. Een team van verzorgenden en verpleegkundigen staat klaar om u de zorg te bieden die nodig is zodat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig en zelfredzaam te blijven. En dat op een manier die past bij uw leefstijl. Acare Thuiszorg is een stichting en daarnaast is er een zorgcoöperatie Acare Thuiszorg opgericht.

 

ZORG ZOALS HET HOORT
 

Wat wij bieden:
Onze specialisatie is begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Heeft u tijdelijk of langdurig hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en/of verpleging dan helpen wij u graag om dit te realiseren. Onze ervaren verzorgenden en verpleegkundigen zijn gekwalificeerd om alle handelingen te verrichten waarvoor zij zijn opgeleid. Voor meer specialistische verpleging en verzorging hebben wij een team van verpleegkundigen beschikbaar. 

U kunt bij ons terecht voor:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Nachtzorg
  • 24-uurs verzorging en -verpleging
  • Begeleiding
  • Huishoudelijke zorg
  • Terminale Zorg
  • Gespecialiseerde verpleging
  • Begeleiding groep in het weekend samen met Stichting Vreedenhoff

Terminale Zorg

In het laatste stadium van het leven kan het zijn dat er meer zorg nodig is. Bij Acare Thuiszorg werken we met palliatieve teams die zonodig 24 uur per dag u de zorg bieden die nodig is. Wilt u meer weten? Onze wijkverpleegkundige of zorgmanager komt graag bij u langs om u te vertellen wat allemaal mogelijk is. 

Gespecialiseerde Zorg

Wondzorg: Cliënten die een wond hebben die speciale zorg nodig hebben worden bezocht door een gespecialiseerde verpleegkundige. De verpleegkundige bekijkt de wond, heeft overleg met de behandelend arts en stelt in overleg met de arts een wondzorgplan op. De verpleegkundige instrueert het team die de dagelijkse zorg biedt en houdt het toezicht op de wondzorg.

In de regio Woudenberg/Utrecht/Amersfoort werken wij samen met Healing Wounds and Tendercare: www.healingwoundsandtendercare.com

Ronald Lau is de verpleegkundige die al 10 jaar alle wondzorgcliënten in de regio wondzorg biedt. Via de ziekenhuizen en de huisartsen krijgt hij de vraag of hij de wondzorg thuis wil bieden. Tevens geeft hij leiding aan het team die de dagelijkse wondzorg biedt.

In Arnhem is onze geriatrisch verpleegkundige Cassandra Lap gespecialiseerd in wondzorg. Op de afdeling geriatrie heeft zij jarenlang patiënten met wonden deze gespecialiseerde zorg geboden.

Indien er sprake is van zeer complexe wondzorg doen wij een beroep op Wondzorg Arnhem om mee te kijken en advies te geven.

Casemanagers dementie

Bij Acare Thuiszorg kunt u terecht voor gespecialiseerde zorg voor dementerenden. Onze casemanagers zijn HBO opgeleid en beschikken over veel ervaring in het werken en begeleiden van mensen met geheugenproblemen en niet aangeboren hersenletsel (Parkinson, Alzheimer, CVA).

Weekendhuis Arnhem

Vanaf 22 april kunt u terecht op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 12 tot 18 uur in de Velperzaal van Vreedenhoff. Heeft u moeite om het lange weekend door te komen of heeft u behoefte aan gezelschap en gezelligheid in het weekend dan bent u van harte welkom. Er is altijd professionele begeleiding, gezelligheid, een kopje koffie of thee of u kunt samen met anderen een maaltijd gebruiken. 

Waar werken wij? 

Acare Thuiszorg biedt zorg in de regio Arnhem en Rheden en in de regio Woudenberg. Mocht u elders wonen:  wij zijn in principe niet gebonden aan een regio. Iedereen kan een beroep doen op wijkverpleging van onze stichting of coöperatie. Via onze partners (de ingeschreven zzp-ers) in heel het land kunnen we onze cliënten van dienst zijn.  Wij bieden zorg op basis van een indicatie die gesteld is door een wijkverpleegkundige. Deze indicatie is nodig om de wijkverpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) vergoed te krijgen. 

Wat kost het?

Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben met een aantal verzekeraars of een contract of een betalingsovereenkomst afgesloten. Hieronder leest u er meer over.

U betaalt geen eigen bijdrage voor wijkverpleging. Ook heeft wijkverpleging geen invloed op uw eigen risico.

Menzis Akte van Cessie

U krijgt van Acare de rekening en stuurt deze naar de zorgverzekeraar, pas als u het bedrag op uw rekening hebt ontvangen, betaalt u Acare Thuiszorg. U betaalt Acare uitsluitend het bedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt. De meest makkelijke weg is het tekenen van een Akte van Cessie, met deze akte kunt u uw zorgverzekeraar opdracht geven om de rekening direct aan Acare te betalen. Hiervoor hebben wij een speciaal formulier ontwikkeld dat u tekent en deze wordt samen met uw rekening opgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Uw wijkverpleegkundige of onze mensen op kantoor kunnen u hier meer over vertellen. 

Heeft u een restitutiepolis? Ook dan betaalt u pas als u zelf het bedrag ontvangen hebt op uw rekening. Veel verzekeraars schrijven in hun polis dat u eerst zelf de rekening moet betalen. Dat is in ons geval niet juist. Dat zijn namelijk de afspraken die u samen met ons maakt hierover. 

Contract

Met CZ Zorgverzekeraar heeft Stichting Acare Thuiszorg een contract afgesloten voor 2017, dat betekent dat Acare voor Ohra, DeltaLloyd en CZ verzekerden direct de kosten wijkverpleging declareert.

Betalingsovereenkomst:

Bent u verzekerd bij ONVZ, VGZ of een van de labels die onder VGZ hangen dan kunnen wij de facturen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Vanaf maart 2017 kunnen wij ook rechtstreeks declareren als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, Avero en FBTO. Wel zo makkelijk voor u.