Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

Hoe wij werken en wie wij zijn
Wij vinden het belangrijk dat u zelf bepaalt wat goed is voor u.  Uw zorgvraag is leidend bij al ons handelen. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op, hieraan gekoppeld is de tijd die nodig is om alle taken uit te voeren (de indicatie). De wijkverpleegkundige begeleidt u gedurende het hele zorgproces en zal regelmatig met u de zorg evalueren en zonodig bijstellen.

Onze wijkverpleegkundigen

Lutgard Soethout (gestart met opleiding casmanagement)

Paula Roelandschap

Vera van Meurs

Jeanette Meijer

Mariëlla Baerveldt

Miranda Hetterscheid (ook casemanager dementie)

Kristel van den Bosch (ook casemanager dementie)

Monique van de Ven (start per 1-9-2018 met de opleiding verpleegkundig specialist ouderenzorg)

Onze casemanagers dementie

Cliënten met geheugen problemen of cliënten waarbij al een diagnose gesteld is kunnen altijd terecht bij onze casemanagers dementie. Wij zijn aangesloten bij de keten dementie/ kwetsbare ouderen in de regio Arnhem.

Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem Zuid: Adry Deen 06 42811050 

Arnhem Zuid: Miranda Hetterscheid 06 28373061 en Karin Völkers 06-23620981

Arnhem Noord en Velp: Kristel van den Bosch 06 57177484, Jeanette Meijer  06 55132605 en Esther Kempenaar 06 14249104 

U kunt altijd zelf contact opnemen als u behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het omgaan met dementie van uzelf, uw partner of een van uw ouders. Maar vaak ook schakelt de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of de geriater onze casemanager in.Uiteraard kunt u ook contact opnemen via ons centrale nummer: 026 3031950 of een email sturen naar info@acarethuiszorg.nl, uw aanvraag wordt direct doorgegeven aan de casemanager

Ons beleid ten aanzien van cliëntveiligheid:

Medicatiebeleid:  ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.

Reanimeren wel/niet: De wijkverpleegkundige zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is de huisarts op de hoogte dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

Vrijheidsbeperkende maatregels: ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die de cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan.