Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

Hoe wij werken:
Wij vinden het belangrijk dat u zelf bepaalt wat goed is voor u.  De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het samen met u opstellen van het zorgplan, hieraan gekoppeld is de tijd die nodig is om alle taken uit te voeren. 

Wijkverpleegkundigen:

Onze wijkverpleegkundigen zijn:

Lutgard Soethout

Paula Roelandschap

Vera van Meurs

Jeanette Meijer

Mariëlla Baerveldt

Casemanagement dementie

Cliënten met geheugen problemen of cliënten waarbij al een diagnose gesteld is kunnen altijd terecht bij onze casemanagers dementie. Wij zijn aangesloten bij de keten dementie/ kwetsbare ouderen in de regio Arnhem.

Kunt u zelf contact opnemen met een casemanager dementie?

U kunt altijd zelf contact opnemen als u behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het omgaan met dementie van uzelf, uw partner of een van uw ouders. 

Regio Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem Zuid: Adry Deen 06 42811050 

Regio Arnhem Zuid: Miranda Hetterscheid 06 28373061 en Karin Völkers 06-23620981

Regio Arnhem Noord en Velp: Kristel van den Bosch 06 57177484, Jeanette Meijer  06 55132605 en Esther Kempenaar 06 14249104 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen via ons centrale nummer: 026 3031950 of een email sturen naar casemanagement@acarethuiszorg.nl

Ons beleid ten aanzien van cliëntveiligheid:

Medicatiebeleid: wij hebben ons beleid gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen. Er zijn hierin verschillende mogelijkheden.

1. U regelt zelf uw medicijngebruik. Onze zorgverleners hebben dan een signalerende functie. U ontvangt van uw apotheek een actueel medicatieoverzicht. Dit kunt u laten zien aan de wijkverpleegkundige.

2. De medicijnen worden aangereikt door de thuiszorg. De medicijnen ontvangt u van uw apotheek in een baxtersysteem. De thuiszorgmedewerker tekent het aanreiken af op de toedienlijst van de apotheek.

3. De medicijnen worden toegediend door de thuiszorgmedewerkers. Er is dan een noodzaak van dubbele controle. Bent u zelf (of een van uw gezinsleden/mantelzorgers) nog in staat te controleren of u het juiste medicijn in de juiste hoeveelheid krijgt dan tekent u (of uw familie/mantelzorger) zelf af voor controle en de zorgmedewerker die toedient de tweede controle en tekent deze af. Kunt u dit niet zelf dan zorgen wij dat de dubbele controle geregeld wordt.

4. U draagt het totale beheer van uw medicijngebruik over aan onze organisatie.

Reanimeren wel/niet: De wijkverpleegkundige zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is de huisarts op de hoogte dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

Vrijheidsbeperkende maatregels: ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die de cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan.