Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

Heeft u zorg nodig? Bel 026-3031950 of mail naar info@acarethuiszorg.nl, uw aanvraag wordt direct doorgegeven aan de casemanager of wijkverpleegkundige.

Hoe wij werken en wie wij zijn
Wij vinden het belangrijk dat u zelf bepaalt wat goed is voor u.  Uw zorgvraag is leidend bij al ons handelen. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op, hieraan gekoppeld is de tijd die nodig is om alle taken uit te voeren (de indicatie). De wijkverpleegkundige begeleidt u gedurende het hele zorgproces en zal regelmatig met u de zorg evalueren en zonodig bijstellen.

Casemanagement dementie

Cliënten met geheugen problemen of cliënten waarbij al een diagnose gesteld is kunnen altijd terecht bij onze casemanagers dementie. Wij zijn aangesloten bij de keten dementie/ kwetsbare ouderen in de regio Arnhem. Onze casemanagers zijn werkzaam in Arnhem, Velp, Overbetuwe en Lingewaard

Ons beleid ten aanzien van cliëntveiligheid:

Medicatiebeleid:  ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.

Reanimeren wel/niet: De wijkverpleegkundige zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is de huisarts op de hoogte dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

Vrijheidsbeperkende maatregels: ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan.

Mantelzorgondersteuning: uw mantelzorger is een hele belangrijke persoon als het gaat om zelfstandig wonen thuis. Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers zullen er dus ook alles aan doen om de mantelzorger te ondersteunen daar waar we kunnen. Maar soms is het ook nodig dat er extra hulp nodig is. Wij kunnen voor u een mantelzorgmakelaar inschakelen of bemiddelen bij een aanvraag voor respijtzorg zodat uw mantelzorger even tot rust kan komen.