Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Hoe werkt het ook al weer?

Als medewerker of zzp-er kun je te maken krijgen met calamiteiten in de thuissituatie. Wat zijn calamiteiten, hoe herken je deze? en wat doe je ermee? We proberen in werkoverleggen en door middel van scholing je te helpen calamiteiten, fouten en incidenten te signaleren en te melden. Als je zelf een fout maakt en je denkt dat er geen schade is, is het van groot belang dat je dit meldt. Voor jezelf belangrijk want je leert van je fouten, maar ook anderen kunnen van jouw fouten leren.  In ieder informatiedossier bij de cliënt thuis zit een MIC- formulier, gebruik deze en stuur deze per mail of per post naar ons. Onze wijkverpleegkundigen bespreken de voorvallen en kijken of een melding aanleiding is om te verbeteren. Ook valpartijen die de cliënt later meldt graag melden. Dit zijn ook signalen die erop kunnen wijzen dat er misschien meer aan de hand is.

Op de website van het ministerie kun je hierover ook meer lezen.

http://www.branchebelang-thuiszorg.nl/wp-content/uploads/2016/12/brochure-voor-zorgaanbieders-calamiteiten-melden-aan-de-igz-1