Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Ketenpartners

Wij werken samen met:

Huisartsen in de regio

Diëtisten

Fysiotherapeuten

Wijkcentra 

Pluspunt Arnhem

Wijkteams in Arnhem en WMO loket Rheden

Ziekenhuizen in de regio Arnhem/Nijmegen 

Attent Zorg en Behandeling www.attentzorgenbehandeling.nl

STMG www.stmg.nl

STMR www.stmr.nl

Stichting Samen Zorgen

Stichting Vreedenhoff 

TVN zorgt (www.tvn.nl)

XstraZorg(www.xstrazorg.nl)

Praktijk Ouderen Geneeskunde in Velp www.praktijkouderengeneeskunde.nl

Kinderteams Zoes (www.kinderteamszoes.nl)

IRIZ Thuiszorg Zeeland

Zeeuwse Zorgdiensten

Ons Raadhuis te Velp www.onsraadhuis.com

ZZP-Nederland www.zzpnederland.nl

Zinzia Zorggroep (www.zinzia.nl)

Wij zijn aangesloten bij de keten dementie in de regio Arnhem

Wij zijn aangesloten bij Zorgnet Arnhem www.zorgnetarnhem.nl

Wij zijn aangesloten bij de keten Palliatieve Zorg

Wij zijn aangesloten bij het oncologisch netwerk Arnhem

Wij zijn lid van V&VN www.venvn.nl

Wij maken gebruik van Zorg voor Beter: www.zorgvoorbeter.nl

Wij zijn lid van BTN www.branchebelang-thuiszorg.nl

Wij hebben vanaf 1 januari 2017 contracten met de gemeenten in het gebied Centraal Gelderland voor huishouding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Wij hebben vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst met CZ zorgverzekeraar www.cz.nl