Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Kosten

Kosten van de zorg:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat recht heeft op verzorging en verpleging. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgplan/indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Heeft u nog geen indicatie dan is het goed te weten dat de wijkverpleegkundigen waarmee wij werken, hiervoor speciaal opgeleid zijn. Zij gaan samen met u na wat de hulpvraag is en zetten dit om in een zorgplan en indicatie.

Voor wijkverpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico. Heeft u een basisverzekering dan krijgt u meestal niet het volle bedrag vergoed. Wij zullen u echter nooit meer laten betalen dan het bedrag dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Contracten:

Met zorgverzekeraar CZ hebben wij vanaf maart 2017 een contract afgesloten voor de thuiszorg die valt onder de aanspraak wijkverpleging. Dat betekent dat wij rechtstreeks vanuit CZ betaald worden voor de zorg die u van ons ontvangt.

Restitutiepolis:

Heeft u een restitutiepolis dan heeft u recht op 100% vergoeding van de kosten. Het is dan ook goed om bij het aangaan van een nieuwe polis na te denken over de voordelen van de restitutiepolis. 

De belangrijkste voordelen van een restitutiepolis zijn:

  • u heeft volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder
  • u heeft recht op volledige vergoeding van de marktconforme kosten als u naar een niet gecontracteerde aanbieder gaat

Let wel: veel verzekeraars schrijven ten onrechte op hun website dat u bij restitutie eerst de rekeningen zelf moet betalen en dan pas kan indienen. Dit is niet juist. Wij hanteren de stelregel dat u pas betaalt als u het geld van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. De zorgverzekeraar heeft hierover niets te zeggen.

Rechtstreeks declareren:

Bent u verzekerd bij ONVZ of VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Promovendum, Besured, United Consumers, De Goudse, Bewuzt, Zekur.nl, National Academic dan kunnen wij de facturen rechtstreeks digitaal bij uw verzekeraar indienen. Dat is wel zo makkelijk voor u.

Akte van Cessie:

Bent u elders verzekerd dan ontvangt u zelf de rekening en stuurt u deze naar uw verzekeraar. Als u een akte van cessie invult, geeft u de verzekeraar opdracht om het bedrag rechtstreeks naar ons over te maken. Uiteraard mag u ons ook betalen als uw verzekeraar het geld op uw rekening heeft gestort. U betaalt voor de wijkverpleging nooit meer dan het bedrag dat u van uw zorgverzekeraar ontvangt. 

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan het zijn dat u recht heeft op huishoudelijke hulp en/of begeleiding individueel. U kunt dan kiezen voor een PGB. Wij hebben vanaf 1 januari 2017 contracten afgesloten met de gemeente Rheden, Arnhem, Lingewaard en Over Betuwe en Rivierenland (alleen huishoudelijke hulp).