Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Kosten

Kosten van de zorg:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgplan/indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Al onze wijkverpleegkundigen hebben hiervoor een cursus gevolgd.

Voor wijkverpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico. Heeft u een basisverzekering dan krijgt u meestal niet het volle bedrag vergoed. Wij zullen u echter nooit meer laten betalen dan het bedrag dat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een restitutiepolis dan heeft u recht op 100% vergoeding van de kosten. Het is dan ook goed om bij het aangaan van een nieuwe polis na te denken over de voordelen van de restitutiepolis. 

De belangrijkste voordelen van een restitutiepolis zijn:

  • u heeft volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder
  • u heeft recht op volledige vergoeding van de marktconforme kosten als u naar een niet gecontracteerde aanbieder gaat

Rechtstreeks declareren:

Contracten: Met zorgverzekeraar CZ hebben wij vanaf maart 2017 een contract afgesloten voor wijkverpleging.

Bent u verzekerd bij ONVZ of VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Promovendum, Besured, United Consumers, De Goudse, Bewuzt, Zekur.nl, National Academic dan kunnen wij de facturen rechtstreeks digitaal bij uw verzekeraar indienen. Dat is wel zo makkelijk voor u. Wij hebben echter geen contract met deze verzekeraar dus u koopt als het ware de zorg particulier in en maakt gebruik van de restitutiemogelijkheid.

Akte van Cessie:

Bent u verzekerd bij Menzis dan vult u een akte van Cessie. Uw facturen mogen wij dan rechtstreeks declareren naar Menzis. 

Heeft u een verzekering via Achmea Zilveren Kruis dan is het niet na 10 juli 2018 niet meer mogelijk om zorg van onze organisatie te krijgen. 

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Sinds 1 april 2018 hebben wij een contract met Menzis zorgkantoor, de zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. 

WMO:

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan het zijn dat u recht heeft op huishoudelijke hulp en/of begeleiding individueel. U kunt dan kiezen voor een PGB. Wij hebben vanaf 1 januari 2017 contracten afgesloten met de gemeente Rheden, Arnhem, Lingewaard en Over Betuwe en Rivierenland (alleen huishoudelijke hulp).

Tarieven Particuliere Zorg

Wilt u particulier zorg inkopen (al dan niet vanuit een PGB) dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkverpleegkundige of casemanager of onze tarieven via het kantoor opvragen.

Richtlijnen tarieven:

Hulp bij het huishouden: € 25,00 per uur

Oppaszorg vanaf € 30,00 per uur

Oppas/begeleiding vanaf € 35,00 per uur

Persoonlijke Verzorging € 45,00 per uur 

Begeleiding Individueel € 45,00 per uur

Verpleging vanaf € 55,00 per uur

Combinatie van persoonljke verzorging en verpleging € 50,00 per uur

Gespecialiseerde verpleging op aanvraag.

Er kan een toeslag op avond/nacht/weekend/feestdagen van toepassing zijn.

Op basis van individuele behoefte en zorgvraag wordt altijd een offerte uitgebracht. Voor nachtzorg en 24-uurs zorg afhankelijk van zorgvraag kunnen andere uurtarieven gehanteerd worden.

 

Eigen Bijdrage:

Heeft u een PGB WLZ of krijgt u zorg  in natura vanuit de WLZ of WMO dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Wilt u hierover meer weten dan kunt u de volgende website raadplegen:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 

Per gemeente kan ook de eigen bijdrage regeling verschillen.