Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Kosten

Kosten van de zorg:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgplan/indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Al onze wijkverpleegkundigen hebben hiervoor een cursus gevolgd.

Voor wijkverpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico.

 

Rechtstreeks declareren:

Onze organisatie heeft met alle grote verzekeraars contracten afgesloten voor 2019. De zorg die u nodig wijkverpleegkundige zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Sinds 1 april 2018 hebben wij een contract met Menzis zorgkantoor, de zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. 

WMO:

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan het zijn dat u recht heeft op huishoudelijke hulp en/of begeleiding individueel. U kunt dan kiezen voor een PGB. Wij hebben vanaf 1 januari 2017 contracten afgesloten met de gemeente Rheden, Arnhem, Lingewaard en Over Betuwe en Rivierenland (alleen huishoudelijke hulp).

Tarieven Particuliere Zorg

Wilt u particulier zorg inkopen (al dan niet vanuit een PGB) dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkverpleegkundige of casemanager of onze tarieven via het kantoor opvragen.

Richtlijnen tarieven:

Hulp bij het huishouden: € 25,00 per uur

Oppaszorg vanaf € 30,00 per uur

Oppas/begeleiding vanaf € 35,00 per uur

Persoonlijke Verzorging € 45,00 per uur 

Begeleiding Individueel € 45,00 per uur

Verpleging vanaf € 55,00 per uur

Combinatie van persoonljke verzorging en verpleging € 50,00 per uur

Gespecialiseerde verpleging op aanvraag.

Er kan een toeslag op avond/nacht/weekend/feestdagen van toepassing zijn.

Op basis van individuele behoefte en zorgvraag wordt altijd een offerte uitgebracht. Voor een laag complexe zorgvraag die 24 uur per dag nodig is de richtprijs €22,00 per uur.  Nachtzorg laagcomplex minimaal 8 uur aaneengesloten vanaf €30,00 per uur.  

 

Eigen Bijdrage:

Heeft u een PGB WLZ of krijgt u zorg  in natura vanuit de WLZ of WMO dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Wilt u hierover meer weten dan kunt u de volgende website raadplegen:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 

Per gemeente kan ook de eigen bijdrage regeling verschillen.