Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Medewerkers

Image: 
 • www.zorgvoorbeter.nl

Acare Thuiszorg werkt met zowel mensen in loondienst als zzp-ers. Het merendeel van de zorgverleners is in dienst, de flexibele schil en de specialistische verpleging wordt deels ingevuld door zzp-ers.

Alle medewerkers in loondienst worden beloond volgens de CAO VVT. De CAO is via internet te raadplegen. Sollicitanten kunnen hun CV opsturen naar info@acarethuiszorg.nl

Wij hebben voortdurend huishoudelijke hulpen, begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen inodig. 

ZZP-ers die worden ingezet bij cliënten werken als zelfstandig ondernemer en dienen aan het volgende te voldoen om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst:

 • ingeschreven zijn bij de KvK
 • een verklaring omtrent gedrag hebben die niet ouder is dan een jaar
 • bij voorkeur ingeschreven zijn bij het keurmerk of V&VN
 • een eigen AGB-code hebben (is wenselijk maar niet verplicht)
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
 • aangesloten zijn bij een klachten en geschillencommissie (kan via Solopartners) 
 • jaarlijks bijscholing volgen om bevoegd en bekwaam te blijven
 • kopie diploma's en getuigschriften
 • kopie geldig ID
 • minimaal 1 referentie opgeven

Als aan alle voorwaarden is voldaan en wij ons vergewist hebben van alle documenten en referenties gecheckt zijn dan sluiten wij een raamovereenkomst af met de zzp-er.

Acare Thuiszorg gebruikt uitsluitend de raamovereenkomst die te vinden is op de website van de belastingdienst.

De coöperatie Acare Thuiszorg ook handelend onder de naam Zorg Thuis Nederland biedt vooral zorg aan cliënten die een PGB hebben of particulier zorg inkopen. Het gaat dan veelal om nachtzorg, blokzorg en 24-uurs zorg. Of wij verwijzen u door naar Particuliere Thuiszorg Nederland. (www.particulierethuiszorgnederland.nl)

Wij hebben veel werk voor verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Onze zorgverleners maken graag gebruik van de tips en trucs van zorg voor beter

www.zorgvoorbeter.nl