Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Visie

Onze visie: ZORG ZOALS HET HOORT

Stichting Acare Thuiszorg biedt de beste zorg thuis. Uw zorgbehoefte en wens is uitgangspunt bij al ons handelen. Kwaliteit en cliëntgerichtheid zijn hierbij onze "drijfveren” . De zorg die u nodig heeft bespreekt u samen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie, maakt samen met u en uw mantelzorgers een zorgplan en evalueert deze zo vaak als nodig. De zorg die u zelf niet meer kunt organiseren kan op basis van deze indicatie geboden worden door onze thuiszorgverleners.

Dat doen wij door:

  • uw behoefte en wensen centraal te stellen
  • onze afspraken na te komen
  • de zorg wordt verleend door kleine teams van vaste, betrokken en betrouwbare zorgverleners
  • gekwalificeerde en ervaren zorgverleners in te zetten die met hoofd, hart en handen werken
  • regelmatig te informeren of u tevreden bent en wat wij kunnen verbeteren

Het merendeel van onze verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundige zijn in vaste dienst en de flexibele schil wordt ingevuld met oproepkrachten en zzp-ers. De zzp-ers werken in een coöperatievorm samen onder de naam Zorgcoöperatie Acare Thuiszorg. 

Wilt u weten hoe onze cliënten over ons denken dan kunt u Zorgkaart Nederland raadplegen. U kunt ook zelf uw mening over onze zorgverlening geven. www.zorgkaartnederland.nl