Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Visie

Onze visie: ZORG ZOALS HET HOORT

Stichting Acare Thuiszorg biedt de beste zorg thuis. Uw zorgbehoefte en wens is uitgangspunt bij al ons handelen. Kwaliteit en cliëntgerichtheid zijn hierbij onze "drijfveren” . De zorg die u nodig heeft bespreekt u samen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie, maakt samen met u en uw mantelzorgers een zorgplan en evalueert deze zo vaak als nodig. De zorg die u zelf niet meer kunt organiseren kan op basis van deze indicatie geboden worden door onze thuiszorgverleners.

Dat doen wij door:

  • uw behoefte en wensen centraal te stellen
  • onze afspraken na te komen
  • de zorg wordt verleend door kleine teams van vaste, betrokken en betrouwbare zorgverleners
  • gekwalificeerde en ervaren zorgverleners in te zetten die met hoofd, hart en handen werken
  • regelmatig te informeren of u tevreden bent en wat wij kunnen verbeteren

Het merendeel van onze verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundige zijn in vaste dienst en de flexibele schil wordt ingevuld met oproepkrachten en zzp-ers. De zzp-ers werken in een coöperatievorm samen onder de naam Zorgcoöperatie Acare Thuiszorg. De zzp-ers worden met name ingezet als cliënten met een PGB zorg in kopen. 

Wilt u weten hoe onze cliënten over ons denken dan kunt u Zorgkaart Nederland raadplegen. U kunt ook zelf uw mening over onze zorgverlening geven. www.zorgkaartnederland.nl

In 2016 heeft Acare een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat juist de persoonsgerichte aanpak, de vaste teams en vaste wijkverpleegkundigen erg belangrijk worden geacht. Onze cliënten hebben ons beloond met een 9,3.

Ook op zorgkaart Nederland scoort Acare ruim boven de 9, een mooier rapportcijfer kun je niet krijgen.